SeaTracker

Smart, helhetlig softwareplattform

Navigasjonsassistanse, sikker fjernstyring av prosesser og kommunikasjon, automatisk passasjertelling, cybersikkerhet implementert, bigData simuleringer og analyser for optimal operasjon og drift og sikkerhet, kunden eier egne data.

Vår løsning

Vi bygger vår løsning SeaTracker på vår softwareplattform som muliggjør bruk og kombinasjoner av standard komponenter og sensorer for optimal drift og operasjon av ferger og hurtigbåter. SeaTracker forbedrer og forenkler navigasjonsassistanse, passasjerinformasjon og sikkerhetstjeneste.

Dette muliggjør igjen en enestående grad av optimalisering for fergerederier, hvilket resulterer i økt effektivitet, øket sikkerhet og reduserte kostnader.

Eierskap til egne data

“Data is the new oil” 

Vår nylig oppgraderte SeaTracker 5.0 muliggjør nå en enestående grad av optimalisering for fergerederier. Muliggjør  økt effektivitet, øket sikkerhet og reduserte kostnader. Gjennom cybersikre løsninger gir SeaTracker kunder mulighet for BigData simuleringer og analyser for mer effektiv og optimal operasjon og drift

Kontakt oss

Nyskapningsparken

Thormøhlens Gate 51,
5006 Bergen

Tlf: +47 40 00 35 50